top of page
מנהלים יקרים,
גם מפה נמשיך לסייע לכם ולתמוך בעשייתכם המאומצת והמאתגרת ביותר. לרשותכם ערכה מקוונת להטמעת התנהגות מניעתית בקרב עובדי המוסד הגריאטרי.
תכולת הערכה, על כל רכיביה, תסייע לכם להעלות את רמת המיגון המוסדית וההתנהגות המניעתית בראיה רחבה וכוללת. 
pics.png
מידענות בנושא קורונה 
כלים להגברת החוסן המנטלי
הדרכות לכלל הסקטורים במוסד
מנחה למנהל להטמעת התנהגות מניעתית במוסד
וְשמרת
054-317-8089
phone.png
ליצירת קשר
חמ"ל משרד הבריאות
03-6932323
phone.png
אתם שבקו החזית, אנחנו פה בשבילכם
וביחד ננצח את הקורונה!
bottom of page